Služby v oblasti insolvenčního práva

Minimalizovat Maximalizovat
 • Právní pomoc v případě úpadku
 • Podání insolvenčního návrhu za věřitele i úpadce
 • Právní posouzení situace dlužníka (analýza příjmů a výdajů) a možností jejího řešení
 • Komplexní zhodnocení věci včetně upozornění na možná rizika
 • Kalkulace a posouzení možnosti řešit situaci dlužníka oddlužením
 • Podání návrhu na povolení oddlužení
 • Uplatnění pohledávek věřitelů přihláškami do insolvenčního řízení
 • Zastupování věřitelů v insolvenčním řízení
 • Právní analýzy v případech sporných pohledávek
 • Podání incidenční žaloby a zastoupení v soudním sporu
 • Podání excindační (vylučovací) žaloby včetně následného zastoupení
 • Zastoupení při jednání se soudy či insolventními správci
 • Právní stanoviska a rozbory v komplexní oblasti insolventního práva včetně návrhů řešení a zhodnocení případných rizik daných variant
 • Zastoupení věřitelů ve věřitelských orgánech
 • Monitoring insolvenčního rejstříku

Aktuality z oblasti insolvenčního práva

Minimalizovat Maximalizovat

Jak na pohledávky

Primárně je nutné zdůraznit, že ideální je vzniku pohledávek předcházet. Ne vždy je však možné požadovat po zákaznících či klientech platbu předem. Proto je nezbytné věnovat náležitou pozornost...

Sledování insolvenčního rejstříku

Zajistěte si jistotu uplatnění vaší pohledávky a vyhněte se případnému popření insolvenčním správcem.

Dluhy a oddlužení

Aby bylo možné podat návrh na povolení oddlužení, je nutné být prokazatelně v situaci úpadku. Dlužník musí mít více věřitelů a peněžité závazky po splatnosti více než 30 dnů, jež není objektivně...

Podání exekučního návrhu

Věřitel může podat návrh na nařízení exekuce v případě, kdy dlužník i přes rozhodnutí soudu neplní své povinnosti. O návrhu opět rozhoduje soud a opravňuje jím exekutora k jeho činnosti. Bez...

Vyšlo únorové číslo časopisu Osmička

Potýkáte-li se s dluhy, možná je pro vás institut oddlužení vhodným řešením. Více zjistíte v našem novém článku.

Od září zaplatíte u soudu více

Novelou zákona o soudních poplatcích, která vstoupí v účinnost dne 1.září 2011, dojde ke zvýšení soudních poplatků spojených se zahájením soudního řízení.