Služby v oblasti občanského a rodinného práva

Minimalizovat Maximalizovat
 • Poskytování konzultací, příprava  či kontrola smluv
 • Vyhotovení smluv včetně aplikace zajišťovacích institutů (vypracování smluv včetně dohod o smluvní pokutě, ručitelských závazků, uznání dluhu, zřízení zástavního práva, přistoupení k závazku, převzetí závazku aj.)
 • Analýza právních problémů včetně vypracování právních rozborů zejména v oblasti práva dědického, sousedských vztahů, práva nemovitostí, vlastnických a věcných práv a závazkových vztahů
 • Právní pomoc v oblasti náhrady škody a bezdůvodného obohacení
 • Právní poradenství v oblasti sousedských sporů
 • Vymáhání a správa pohledávek
 • Rozvody (sporné i nesporné),
 • Vypořádání společného jmění manželů
 • Právní pomoc v oblasti práv a povinností k nezletilým dětem a vyživovací povinnosti
 • Právní služby v oblasti problematiky výživného manžela či rozvedeného manžela
 • Právní poradenství v oblasti spotřebitelských vztahů (právní analýzy, právní pomoc v případě nevýhodně uzavřených smluv aj.)
 • Právní pomoc v oblasti reklamací
 • Posouzení souladu uzavřených smluv s právními předpisy a následná právní pomoc

Aktuality Občanského a rodinného práva

Minimalizovat Maximalizovat

Pozemky, DPH, věcné břemeno a předkupní právo

Jak je to se stavebními pozemky, DPH a jaké změny nás čekají v příštím roce?   Tzv. zasíťované pozemky (na kterých není umístěna stavba – kromě inženýrské sítě) nejsou od DPH...

Aby realitní obchod neskončil u soudu

Realitní makléři občas končí u soudu, někdy to může být i z důvodu že prodejce udělá neúmyslnou chybu, případně nemusí získat veškeré informace o nabízené nemovitost od prodávajícího. Existuje...

Rozhovor pro Český rozhlas

Ve spolupráci s Radiožurnálem vám přinášíme krátký rozhovor týkající se sporů v manželství.