Služby v oblasti obchodního práva

Minimalizovat Maximalizovat
 • Poskytování konzultací, příprava a kontrola smluv či jiných dokumentů
 • Analýza právních problémů včetně vypracování právních rozborů
 • Právní pomoc při vyjednávání kontraktů
 • Právní poradenství před uzavřením smluv
 • Příprava smluv včetně smluv atypických
 • Vypracování a revize vzorových smluv
 • Právní úprava všeobecných obchodních podmínek včetně zapracování rozhodčích doložek
 • Vymáhání a správa pohledávek
 • Obchodní závazkové vztahy a jejich zajištění (vypracování smluv včetně dohod o smluvní pokutě, ručitelských závazků, uznání dluhu, zřízení zástavního práva, přistoupení k závazku, převzetí závazku aj.)
 • Služby v oblasti směnečného práva
 • Poskytování právních služeb družstvům a společenstvím vlastníků jednotek
 • Zastupování v řízení před obchodním rejstříkem
 • Právní poradenství a zastoupení při smírném řešení sporů
 • Zastoupení při jednání s protistranou
 • Právní pomoc v případě soudních sporů
 • Právní zastoupení v případě rozhodčího řízení