Služby v oblasti pracovního práva

Minimalizovat Maximalizovat
 • Příprava a revize smluvní dokumentace
 • Právní pomoc v oblasti otázek vzniku, změny či zániku pracovněprávního vztahu
 • Příprava vzorových i atypických pracovněprávních smluv
 • Právní pomoc v případě neoprávněného skončení pracovního poměru
 • Příprava výpovědí, dohod o ukončení pracovního poměru
 • Poradenství zaměstnavatelům i zaměstnancům
 • Analýza právních problémů včetně vypracování právních rozborů
 • Právní poradenství a zastoupení v oblasti náhrady škody
 • Problematika diskriminace a rovného zacházení
 • Zpracování interních pracovněprávních dokumentů
 • Právní zastoupení před soudy v případě sporů o neplatnost výpovědi