Služby v oblasti práva nemovitostí

Minimalizovat Maximalizovat
 • Kompletní servis v oblasti dispozic s nemovitostmi (koupě, prodej, pronájem, nájemní a podnájemní smlouvy)
 • Právní posouzení smluv připravených protistranou
 • Právní poradenství a zastoupení před uzavřením smluv
 • Komplexní posouzení případu včetně jednání s protistranou
 • Právní pomoc v případě sporů vzniklých z uzavřených smluv či v případě porušení povinnosti protistrany uzavřít smlouvu
 • Sepis zástavních smluv
 • Zřizování věcných břemen
 • Zastupování v řízení před katastrem nemovitostí
 • Právní pomoc v případě exekucí vedených na nemovitosti včetně jednání s exekutory
 • Právní zastoupení ve sporech o vlastnictví nemovitosti či v dalších řízeních
 • Řešení spoluvlastnických vztahů k nemovitostem včetně zastoupení před příslušnými orgány

Aktuality z oblasti práva nemovitostí

Minimalizovat Maximalizovat

Jak na prodej a koupi nemovitosti ve vlastnictví firmy

Nejen na trhu s komerčními, ale také s residenčními a tzv. secondhandovými nemovitostmi jsou reality vlastněné firmami, velice často se jedná o s.r.o., ale může jít o akciové společnosti atd....

Pozemky, DPH, věcné břemeno a předkupní právo

Jak je to se stavebními pozemky, DPH a jaké změny nás čekají v příštím roce?   Tzv. zasíťované pozemky (na kterých není umístěna stavba – kromě inženýrské sítě) nejsou od DPH...

Aby realitní obchod neskončil u soudu

Realitní makléři občas končí u soudu, někdy to může být i z důvodu že prodejce udělá neúmyslnou chybu, případně nemusí získat veškeré informace o nabízené nemovitost od prodávajícího. Existuje...