Služby v oblasti trestního práva

Minimalizovat Maximalizovat
  • Obhajoba v trestním řízení
  • Právní poradenství
  • Právní rozbory a stanoviska
  • Zastupování poškozených
  • Sepis podání k orgánům činným v trestním řízení
  • Zastupování v řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody či podmíněném upuštění od potrestání
  • Právní poradenství v otázkách zahlazení odsouzení
  • Právní poradenství, konzultace a rozbory
  • Zastupování před soudy a dalšími orgány

Aktuality trestního práva

Minimalizovat Maximalizovat

Na koho se vztahuje amnestie ze dne 1.1.2013?

Seznamte se se stručným shrnutím případů, na které se vztahuje amnestie prezidenta republiky ze dne 1.1.2013.