Služby v oblastí zastoupení v soudních a dalších řízeních

Minimalizovat Maximalizovat
 • Právní analýza problému včetně rozboru rizik případného soudního sporu
 • Komplexní posouzení věci včetně navržení variant postupu
 • Sepis návrhu na zahájení řízení
 • Zastupování před soudy všech stupňů
 • Zastupování v rozhodčím řízení
 • Zastupování v exekučním řízení
 • Zastupování v incidenčních sporech
 • Zastupování v excindačních řízeních (řízení o vyloučení majetku z konkursní podstaty či z exekuce)
 • Právní zastoupení ve směnečných sporech
 • Podání ústavních stížností
 • Komunikace se soudy a dalšími orgány

Aktuality z oblasti zastoupení v soudních a dalších řízeních

Minimalizovat Maximalizovat

Ústavní soud zrušil tzv. přísudkovou vyhlášku

Přečtěte si více o způsobu stanovení odměny právního zastoupení v soudních řízeních.

Dluhy a oddlužení

Aby bylo možné podat návrh na povolení oddlužení, je nutné být prokazatelně v situaci úpadku. Dlužník musí mít více věřitelů a peněžité závazky po splatnosti více než 30 dnů, jež není objektivně...

Podání exekučního návrhu

Věřitel může podat návrh na nařízení exekuce v případě, kdy dlužník i přes rozhodnutí soudu neplní své povinnosti. O návrhu opět rozhoduje soud a opravňuje jím exekutora k jeho činnosti. Bez...

Vyšlo únorové číslo časopisu Osmička

Potýkáte-li se s dluhy, možná je pro vás institut oddlužení vhodným řešením. Více zjistíte v našem novém článku.

Snížení nákladů soudního řízení u bagatelních sporů

Novela přísudkové vyhlášky č. 484/2000 Sb. a její dopad na výši nákladů právního zastoupení.

Návrh na zrušení tzv. paušální vyhlášky č. 484/2000 Sb.

Ústavní soud obdržel návrh na zrušení vyhlášky o způsobu odměny advokátů. Co by toto zrušení znamenalo v praxi?

Novinky v provádění exekuce od 1.1.2013

Seznamte se se změnami, které přináší novela o soudních exekutorech a exekuční činnosti.

Vyšlo říjnové číslo časopisu Osmička

V rámci nového čísla časopisu Osmička jsme pro vás připravili právní rubriku týkající se problematiky exekucí.